Fotoflek

Závadka - Spišská Nová Ves

Iliašovce - Tatry

Závadka - Spišský hrad

Uloža - Mariánska hora