Fotoflek

Závadka - Spišská Nová Ves

Závadka - Spišský hrad

Uloža - Mariánska hora

Iliašovce - Tatry